...image 8 of 19
lintel.jpg

Lintel.jpg

 

Lintel, Besemfontein, Seweweekspoort.

 
 

© DEREK MCKENZIE